PSC -
Przystanek: Olkusz Wiadukt
009:17  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  16:17  17:17  
007:17  008:17  009:17  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  
16:17  17:17  18:17  19:17  008:52  009:52  10:52  11:52  12:52  
13:52  14:52  15:52  16:52  17:52  008:52  009:52  10:52  11:52  
12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  17:52  
Linię obsługuje: